Krakowski Klub Jiu Jitsu Banzai
Sensei Przemysław Sikora

Regulamin opłat

Regulamin opłat za zajęcia Jiu-jitsu w Klubie Banzai 1. Składka miesięczna wynosi 150zł przy uczęszczaniu na zajęcia 2 razy w tygodniu oraz 100zł przy uczęszczaniu na zajęcia 1 raz w tygodniu. 2. Wysokość składki jest stała, nie zależy…

Read more

Regulamin zajęć Jiu Jitsu

  REGULAMIN  ZAJĘĆ JIU JITSU  Wszyscy uczestnicy zajęć Jiu-jitsu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.  Do udziału w zajęciach dopuszczani są wyłącznie uczestnicy którzy:  nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń Jiu-jitsu/samoobrony (oświadczenie rodzica/opiekuna, w szczególnych przypadkach trener może wymagać…

Read more