Krakowski Klub Jiu Jitsu Banzai
Sensei Przemysław Sikora

Regulamin opłat

Regulamin opłat za zajęcia Jiu-jitsu w Klubie Banzai 

 

 1. Składka miesięczna wynosi 160zł przy uczęszczaniu na zajęcia 2 razy w tygodniu oraz 110zł przy uczęszczaniu na zajęcia 1 raz w tygodniu. 
 1. Wysokość składki jest stała, nie zależy od ilości odbytych miesięcznie treningów.  
 1. Klub nie zwraca i nie odlicza składki proporcjonalnie za nieobecność dziecka na zajęciach. 
 1. Składka  miesięczna, płatna do 10 każdego, bieżącego miesiąca. 
 1. Brak wpłaty  do 10. danego miesiąca skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 30 zł, kolejny miesiąc zwłoki + 50zł. 
 1. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1 miesięczne wypowiedzenie. 
 1. Opłata wpisowa wynosi 100zł (roczna), płatna gotówką, do trenera prowadzącego, przy zapisie (zawiera koszulkę klubową). 
 1. Opłata członkowska za kontunuowanie zajęć wynosi 40 zł ( roczna ) płatna gotówką, do trenera prowadzącego, przy zapisie. 
 1. W przypadku rezygnacji z zajęć przed końcem sezonu opłata członkowska nie jest zwracana w żadnej części. 
 1. W przypadku, gdy uczestnik chce rozpocząć zajęcia w sekcji już po rozpoczęciu „miesiąca treningowego” (np. 15 dnia miesiąca), opłaca miesiąc przyszły oraz treningi dzielące go od tego miesiąca. 
 1. Opłata za 1 trening poza abonamentem wynosi 30zł. 
 1. Zniżka za rodzeństwo wynosi 20zł, nie dotyczy treningów raz w tygodniu. 
 1. Zniżka dla rodziców dzieci trenujących w klubie wynosi 20zł przy jednym dziecku, 50zł przy 2 dzieci i więcej. 
 1. Obowiązują zniżki na Krakowską Kartę Dużej Rodziny w roku 2023 
 1. 1 dziecko – 10% 
 1. 2 dziecko – 20% 
 1. 3 i kolejne dziecko – 40% 
 1. Dla nowych uczestników PIERWSZY TRENINGI BEZ OPŁAT.  
 1. Istnieje możliwość dokonywania opłaty przelewem (zakładka kontakt na stronie internetowej). 

 

 

UWAGA! Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go. 

Egzaminy kyu

Egzaminy kyu

Koniec semestru zbliża się wielkimi krokami, więc czas na podsumowanie Poniżej wrzucamy daty egzaminów 16.01 SP nr 8 18.01 SP nr 162 20.01 SP nr 24 23.01 Bieżanowianka i LO nr3 25.01 SP nr 47 i SP w…

Read more

Regulamin opłat

Regulamin opłat za zajęcia Jiu-jitsu w Klubie Banzai 1. Składka miesięczna wynosi 150zł przy uczęszczaniu na zajęcia 2 razy w tygodniu oraz 100zł przy uczęszczaniu na zajęcia 1 raz w tygodniu. 2. Wysokość składki jest stała, nie zależy…

Read more

Regulamin zajęć Jiu Jitsu

  REGULAMIN  ZAJĘĆ JIU JITSU  Wszyscy uczestnicy zajęć Jiu-jitsu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.  Do udziału w zajęciach dopuszczani są wyłącznie uczestnicy którzy:  nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń Jiu-jitsu/samoobrony (oświadczenie rodzica/opiekuna, w szczególnych przypadkach trener może wymagać…

Read more