Trenowanie JIu Jitsu jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu oraz wspaniałą alternatywą dla gier komputerowych i telewizji. W zdrowy sposób pozwala dzieciom odreagować stres i napięcie, często towarzyszące im w szkole, dając przy tym wiele frajdy.

  1. Kondycja i sprawność fizyczna

Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko było sprawne i rozwijało się prawidłowo. Treningi Jiu Jitsu zawierają wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych, poprawiających nie tylko  wytrzymałość i siłę fizyczną, ale także budujących i rozwijających takie cechy motoryczne jak zwinność, szybkość i koordynację ruchową.

  1. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo dziecka jest jedną z ważniejszych kwestii dla każdego rodzica. W Banzai uczymy nie tylko chwytów i technik obronnych, ale także ich właściwego zastosowania. Przede wszystkim jednak staramy się wpoić dzieciom jak powinny się zachować w sytuacji zagrożenia, oraz przygotować je na to, z czym mogą się spotkać w codziennym życiu.

  1. Rozwój społeczny

Integrowanie się w grupie i poznawanie nowych przyjaciół, uczciwe współzawodnictwo to tylko niektóre elementy, których uczymy na naszych zajęciach. Ogromny nacisk kładziemy na budowanie pozytywnych relacji między dziećmi.

  1. Poczucie własnej wartości

Regularne treningi sprawiają, że dzieci stają się coraz lepsze, zdobywają kolejne stopnie i nowe umiejętności, awansują do coraz wyższych grup. Wszystko to buduje w nich poczucie własnej wartości i chęć dalszego rozwoju.

  1. Wychowanie

W klubie bardzo duży nacisk kładziemy na budowanie więzi między trenerami, a naszymi adeptami. Pozwala nam to pozytywnie kształtować ich zachowania nie tylko na treningu, ale także poza salą ćwiczeń. Wzajemny szacunek i walka według reguł fair-play są podstawowymi zasadami, które staramy się w nich zaszczepić.

  1. Myślenie

Jiu jitsu jest dyscypliną bardzo wszechstronną, wymagającą od dzieci nieustannego rozwoju i samodoskonalenia. Podczas zabaw, walk czy zawodów zmuszeni są do ciągłego myślenia, przewidywania ruchów przeciwnika i podejmowania decyzji. Dzieci dzięki temu ćwiczą pamięć i koncentracje, co przekłada się pozytywnie także na inne dziedziny życia.

  1. Sport

Przygoda życia – wspólne wyjazdy na zawody, obozy, adrenalina, rywalizacja, radość z sukcesu, gorycz porażki, a wszystko przeżywane razem.

Leave a Comment