Krakowski Klub Jiu Jitsu Banzai
Sensei Przemysław Sikora

Regulamin opłat za zajęcia Jiu-jitsu w Klubie Banzai

1. Składka miesięczna wynosi 150zł przy uczęszczaniu na zajęcia 2 razy w tygodniu oraz 100zł przy uczęszczaniu na zajęcia 1 raz w tygodniu.
2. Wysokość składki jest stała, nie zależy od ilości odbytych miesięcznie treningów.
3. Klub nie zwraca i nie odlicza składki proporcjonalnie za nieobecność dziecka na zajęciach.
4. Składka miesięczna, płatna do 10 każdego, bieżącego miesiąca.
5. Brak wpłaty do 10. danego miesiąca skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 30 zł, kolejny miesiąc zwłoki + 50zł.
6. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1 miesięczne wypowiedzenie.
7. Opłata członkowska wynosi 100zł (roczna), płatna gotówką, do trenera prowadzącego, przy zapisie (zawiera koszulkę klubową).
8. W przypadku rezygnacji z zajęć przed końcem sezonu opłata członkowska nie jest zwracana w żadnej części.
9. W przypadku, gdy uczestnik chce rozpocząć zajęcia w sekcji już po rozpoczęciu „miesiąca treningowego” (np. 15 dnia miesiąca), opłaca miesiąc przyszły oraz treningi dzielące go od tego miesiąca.
10. Opłata za 1 trening poza abonamentem wynosi 30zł.
11. Zniżka za rodzeństwo wynosi 20zł, nie dotyczy treningów raz w tygodniu.
12. Zniżka dla rodziców dzieci trenujących w klubie wynosi 20zł przy jednym dziecku, 50zł przy 2 dzieci i więcej.
13. Obowiązują zniżki na Krakowską Kartę Dużej Rodziny:
a. 1 dziecko – 10%
b. 2 dziecko – 20%
c. 3 i kolejne dziecko – 40%
14. Dla nowych uczestników PIERWSZY TRENINGI BEZ OPŁAT.
15. Istnieje możliwość dokonywania opłaty przelewem (zakładka kontakt na stronie internetowej).
UWAGA! Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

Leave a Comment