Trener Jiu Jitsu
Brief info

Senpai Anna Jędrusiak 1 KYU
”Każdy wysiłek, zawsze jest sukcesem”
Trenerka i czynna zawodniczka. Inteligentna z dużym zapasem cierpliwości. Trenuje grupy rekreacyjne.