Regulamin opłat

Regulamin opłat za zajęcia Jiu Jitsu

1. Liczba treningów w tygodniu: 2 (8 w miesiącu)

2. Wysokość składki nie zależy od ilości treningów odbywanych miesięcznie

3. Klub nie zwraca i nie odlicza proporcjonalnie za nieobecność dziecka na zajęciach.

4. Składka podstawowa za udział w zajęciach wynosi  90 PLN może ona zostać zmieniona przez prowadzącego zajęcia!

5. W przypadku gdy uczestnik chce rozpocząć zajęcia w sekcji już po rozpoczęciu "miesiąca treningowego" np. 15 września , opłaca miesiąc przyszły tzn. październik oraz treningi dzielące go od tego miesiąca.

6. Składki należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca, za który dokonywana jest opłata.

7. Zniżka za rodzeństwo 15 zł

8. Przy braku wpłaty do 10 danego miesiąca, bez uzgodnienia z instruktorem prowadzącym instruktor może:

- nałożyć karę finansowa za nieterminowe  dokonywanie wpłat
- wykluczyć dziecko z zajęć

9. Dla osób spoza klubu opłata za JEDEN trening wynosi 10 PLN.

10. Dla początkujących PIERWSZY TRENINGI BEZ OPŁAT.

11. Istnieje możliwość przelewów na konto.(zakładka kontakt)

Copyright © 2018 Banzai. Designed by Przemo.